Etický kódex TPA

Úspešný príbeh a rast skupiny TPA odráža príbehy úspechu a rastu našich klientov. Základom pre udržateľný a pozitívny vývoj vždy bola a je kvalitná práca v spojení s profesijnými, spoločenskými a podnikateľskými schopnosťami, ktoré našim partnerom a zamestnancom umožňujú úspešne a v správnej chvíli vnímať a napĺňať želania a potreby našich klientov.

Naša práca je založená na hodnotách, ktoré sú pre nás samozrejmé. Pomocou Etického kódexu sa Senior Management TPA jasne zaväzuje k týmto hodnotám a v konkrétnej a jednoznačnej podobe ich predstavuje všetkým zúčastneným stranám. Týmto spôsobom sa uisťujeme, že v rámci spoločnosti je dodržiavaný zákonný a regulačný rámec.
Zároveň tak demonštrujeme našu zodpovednosť ku klientom, spoločnosti aj prostrediu. Poctivé a zákonné správanie je tak základným kameňom všetkých našich krokov a každodennej spolupráce.

Publikácie

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov

Poradenstvo v oblasti podnikových financií

Služby v oblasti nehnuteľností v CEE/SEE