Renewable Energy

Prehľad trhu s obnoviteľnou energiou v strednej a juhovýchodnej Európe

Správy TPA o jednotlivých krajinách sú účinným nástrojom obchodného spravodajstva pre investorov a analytikov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Táto brožúra vám poskytne jasný prehľad o najdôležitejších trhoch v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v strednej a juhovýchodnej Európe.

Trh s obnoviteľnou energiou vo vybraných krajinách:

Kontaktujte našich miestnych odborníkov na obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie: Vietor, slnko, voda, biomasa

Správy o jednotlivých krajinách platné od januára 2019 obsahujú najnovšie údaje o obnoviteľných zdrojoch energie, t. j. veternej, solárnej, vodnej a biomase. Vzhľadom na rôzne legislatívne zmeny zavedené v posledných rokoch poskytuje táto správa prehľad najnovších trendov v odvetví obnoviteľných zdrojov energie vrátane regulačného prostredia, zdrojov financovania a ziskovosti na trhu strednej a juhovýchodnej Európy.

Objednajte si svoj výtlačok „Renewable Energy – Quo vadis?“ bez poplatkov prostredníctvom PDF na stiahnutie.

Publikácie

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodne…

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Euró…

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov