Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE

Efektívne využívanie energií naberá v posledných rokov na dôležitosti a všetci verejní tak ako aj súkromní vlastníci hľadajú nové spôsoby ako tento problém vyriešiť. Často im však v naplnení tejto urgentnej potreby pre modernizácou budov bráni nedostatok finančných prostriedkov. Stredná a južná Európa (CEE a SEE) sú charakteristické svojim vysokým percentom starých budov, postavených ešte pred obdobím komunizmu. Pri stavbe týchto budov sa v minulosti efektívnemu využívaniu energií a spotrebe kládla malá až žiadna dôležitosť. Až štyri bilióny metrov štvrcových sú v CEE a SEE zastavané budovami, ktoré je potrebné modernizovať. Tento dopyt po prestavbe vytvára nový trh a potenciál pre presadenie sa tých najrôznejších poskytovateľov služieb.

Zistite viac o možnostiach získania grantov a finančných prostriedkov určených na efektívne využívanie energií na projekty v sfére CEE a objednajte si zdarma našu publikáciu. 

Publikácie

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodne…

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Euró…

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov