Nový zákon o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr (e-faktúra)

16. marca 2021 | Čas čítania: 1 Min

Ministerstvo financií Slovenskej republiky začalo konzultačný proces k návrhu zákona, ktorého zámerom je zaviesť všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotoviť e-faktúru v stanovenej lehote z každej obchodnej transakcie a zaslať finančnej správe vybrané fakturačné údaje ešte pred vyhotovením konečnej verzie faktúry. Bude to možné dvomi spôsobmi: prostredníctvom účtovného softvéru podnikateľa alebo bezplatnej štátnej online aplikácie. To isté by malo platiť aj pre podnikateľa v pozícii odberateľa.

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť pre finančnú správu získanie informácií v reálnom čase a týmto spôsobom bojovať proti daňovým podvodom a únikom. Súčasný kontrolný výkaz sa už totiž nepovažuje za dostatočný nástroj a zavedenie e-faktúry by mohlo priniesť jeho zrušenie. Ministerstvo financií si od tohto opatrenia sľubuje tiež zjednodušené vypĺňanie daňových priznaní, avšak je otázne, či novou legislatívou dôjde k zníženiu administratívneho a finančného zaťaženia podnikateľov.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba