Odchod Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ

11. marca 2020 | Čas čítania: 1 Min

Nakoľko Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vystúpilo dňa 1.2.2020 z Európskej Únie, vo vzťahu k EÚ sa stalo tretím štátom. Do konca roka 2020 však platí prechodné obdobie, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo a EÚ budú snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch.

Počas celého tohto prechodného obdobia (od 1.2.2020 do 31.12.2020) zostávajú podmienky pre dovoz a vývoz, pre poskytovanie aj prijímanie služieb medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ nezmenené, t.j. bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a platnými licenciami. Nič sa nemení ani pre občanov – nepodnikateľov (akákoľvek obchodná výmena nepodlieha clám, dovozným kvótam ani žiadnym iným prekážkam).

 

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba