Odklad používania e-kasy

17. septembra 2019 | Čas čítania: 2 Min

V minulých vydaniach Newslettra sme Vás už viackrát informovali o novinkách a povinnostiach týkajúcich sa e-kasy.

Close-up Photography Two Brown Cards

Vzhľadom na skutočnosť, že výrobcovia pokladničných riešení nemohli byť schopní pokryť všetky objednávky podnikateľov na dodanie pokladníc do konca júna 2019, Finančná správa SR spolu s Ministerstvom financií SR prijala v prospech podnikateľov opatrenie o „nesakcionovaní“. V období od 1.7.2019 do 31.12.2019 teda ani Daňový úrad, ani Colný úrad neuloží podnikateľom pokutu za nepoužívanie online registračnej pokladnice e-kasa klient, avšak iba za súčasného splnenia nasledovných troch podmienok:

  • podnikateľ sa preukáže záväznou objednávkou e-Kasy s dátumom do 30.6.2019, a to u výrobcu, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,
  • podnikateľ požiadal do 30.6.2019 o pridelenie kódu e-Kasy na portáli finančnej správy a zároveň stiahne pridelené inicializačné balíčky,
  • podnikateľ bude aj naďalej (t.j. po 30.6.2019) evidovať tržby v pôvodnej elektronickej registračnej pokladnici, ktorú používa v súčasnosti.

Podnikatelia, ktorým bola online registračná pokladnica (e-kasa) dodaná ešte do 30.6.2019, sú povinní evidovať tržby prostredníctvom tejto pokladnice a spomínané prechodné obdobie bez sankcií sa na týchto nebude vzťahovať. Podnikatelia, ktorým bude online registračná pokladnica dodaná počas prechodného obdobia, sú povinní bezodkladne začať evidovať tržby do pokladnice e-kasa klient a prechodné obdobie bez sankcií sa pre nich dodaním e-kasy končí.

Zároveň Finančná správa SR už začala vykonávať kontroly týkajúce sa implementácie online registračných pokladníc a podnikateľov aj sankcionovať. V prípade neevidovania tržieb môže byť uložená pokuta vo výške od 330 EUR až do 20 000 EUR a v prípade opakovaného porušenia môže dôjsť až k odňatiu živnostenského oprávnenia.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba