Brožúra spoločnosti TPA

Overcoming Borders.
In Thoughts and Actions.

Žijeme Face to Face Business: Viac ako 1500 expertov v 12 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy poskytuje poradenstvo najvyššieho štandardu.

Najdôležitejšie nástroje poradenstva

Našimi hlavnými nástrojmi nie sú kalkulačky, tabuľky alebo najnovšie technológie, ale pozorný oči, horlivé počúvanie a úprimný rozhovor.

Iba tí, ktorí komunikujú na rovnakej úrovni, a ktorí sa dokážu stotožniť s každým projektom, nájdu najvhodnejšie riešenie.

Daňové poradenstvo, účtovníctvo, audit a poradenstvo

Toto je to, čo rozumieme pod Face to Face Business a týmto krédom aj žijeme. Deň za dňom, na regionálnej a medzinárodnej úrovni. V oblasti daňového poradenstva, účtovníctva, auditu a poradenstva.

Objednajte si brožúru spoločnosti TPA v angličtine!

 

Publikácie

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodne…

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Euró…

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov