Účinnosť od 1.1.2021 a 1.1.2022

| Čas čítania: 1 Min

Účinnosť od 1.1.2021

  • zmena prepočtu nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa z titulu zabezpečenia dopravy na miesto výkonu práce a späť. Uvedený návrh reflektuje skúsenosti z praxe v prípadoch, keď motorové vozidlá pri doprave neboli plne obsadené, no zamestnanci bez svojho pričinenia znášali náklady aj za takéto neobsadené miesta;
  • zavedenie rovnakých ustanovení pre mikrodaňovníkov, ako sú uvedené pri právnických osobách, aj pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.

Účinnosť od 1.1.2022

  • rozšírenie oslobodenia príjmov od dane pre nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom do 500 EUR.
Kontaktná osoba