Účinnosť od 1.1.2021

| Čas čítania: 1 Min

  • zavádza sa nový pojem mikrodaňovník; pre mikrodaňovníkov sa budú uplatňovať osobitné zvýhodnené ustanovenia o zdaňovaní;
  • pre mikrodaňovníka sa napríklad zavádzajú osobitné ustanovenia v spôsobe odpisovania majetku, v zahŕňaní opravných položiek do základu dane;
  • pre mikrodaňovníka sa tiež zavádzajú zvýhodnené podmienky pri odpočte daňovej straty, a to zrušenie rovnomernosti odpočtu straty a predĺženie lehoty na jej odpočet na 5 rokov, bez obmedzenia výšky umorovanej daňovej straty v príslušnom zdaňovacom období, t.j. takýto daňovník si môže uplatniť daňovú stratu do výšky vyčísleného základu dane v zdaňovacom období, v ktorom si chce jej odpočet uplatniť;
  • zmeny v registrácii daňovníkov a zavedenie automatickej registrácie daňovníkov správcom dane;

 

Kontaktná osoba