Zdvojnásobenie osobitného odvodu bánk

10. decembra 2019 | Čas čítania: 1 Min

Dňa 28. novembra 2019 bol v skrátenom legislatívnom konaní v Národnej rade SR schválený vládny návrh novely zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, resp. bánk a pobočiek zahraničných bánk s cieľom zvýšenia sadzby osobitného odvodu.

Tento zákon bol pôvodne zavedený 1.1.2012 ako odozva na finančnú krízu z roku 2008 a jeho účelom bolo zabezpečiť, aby bankový sektor primerane prispieval k financovaniu nákladov na riešenie prípadných finančných kríz do budúcnosti. Zákon však počítal s osobitným odvodom pre banky len do roku 2020 na úrovni 0,2 % z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe.

Po novom sa navrhuje úprava ročnej sadzby odvodu na rok 2020 a nasledujúce roky až na výšku 0,4 %. Cieľom tejto navrhovanej zmeny je zvýšiť finančnú kapacitu prostriedkov z osobitného odvodu a tým posilniť finančnú stabilitu a schopnosť riešenia potenciálnych krízových situácií.

Účinnosť zákona je od 1.1.2020.

Kontaktná osoba