Zmeny v zákone o DPH na základe poslaneckých návrhov

15. októbra 2019 | Čas čítania: 1 Min

Podobne ako v prípade novely zákona o dani z príjmov, v priebehu septembra 2019 schválil parlament v treťom čítaní aj dva poslanecké návrhy meniace zákon o DPH. Oba návrhy sa týkajú rozšírenia prílohy č. 7 zákona o DPH, ktorá definuje produkty podliehajúce zníženej 10% sadzbe DPH. 

V zmysle týchto poslaneckých návrhov sa príloha č. 7 rozširuje s určitými obmedzeniami o noviny, časopisy a periodiká a o vybrané druhy potravín ako napr. ovocie, zelenina, chlieb a pod. Uvedené produkty budú teda s účinnosťou od 1.1.2020 podliehať zníženej 10% sadzbe DPH.

Kontaktná osoba