Daňovým výdavkom už aj covid testovanie rodinných príslušníkov a dodávateľov

16. marca 2021 | Čas čítania: 1 Min

 

 

Dňa 29.1.2021 schválila Národná rada SR doplnenie zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Spomínaným doplnením zákona je okrem iného aj § 24ab, ktorý za daňový výdavok zamestnávateľov a daňovníkov s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti považuje aj výdavky:

  • vynaložené zamestnávateľom na testovanie svojich zamestnancov,
  • podnikateľov alebo samostatne zárobkovo činných osôb na vlastné testovanie;
  • na testovanie blízkych osôb, ktoré so zamestnancami alebo podnikateľmi a SZČO žijú v spoločnej domácnosti a rovnako aj
  • výdavky na testovanie fyzických osôb, ktoré pre spomenutých daňovníkov vykonávajú činnosť v mieste ich podnikania. Medzi takéto osoby patria napríklad osoby vykonávajúce upratovacie alebo servisné služby.

Spomínané výdavky na testovanie sú pre zamestnanca, jeho blízku osobu a fyzickú osobu vykonávajúcu činnosť v podniku daňovníka nepeňažným plnením, ktoré však nebude podliehať dani z príjmov fyzických osôb.

Táto úprava daňových výdavkov platí počas celého obdobia pandémie a je možné aplikovať ju aj spätne.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba