Európska komisia zverejnila finálnu verziu Vysvetliviek k novým opatreniam v oblasti DPH – „Quick Fixes“

11. marca 2020 | Čas čítania: 1 Min

Európska komisia zverejnila dňa 20.12.2019 finálne znenie Vysvetliviek k opatreniam na harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v oblasti DPH – „Quick Fixes“, ktoré mali členské štáty EÚ implementovať do svojej vnútroštátnej legislatívy s účinnosťou od 1.1.2020. Ako sme Vás informovali vo vydaní Newslettra 3Q 2019, Slovenská republika si túto svoju povinnosť splnila.

Účelom spomínaných vysvetliviek je detailnejšie vysvetliť nové pravidlá v oblasti DPH, a to predovšetkým:

  • režim call-off stock,
  • reťazové transakcie,
  • zmeny pri preukazovaní prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ na účely uplatnenia oslobodenia dodania tovaru do iného členského štátu EÚ.

Vysvetlivky sú zatiaľ vydané len v anglickom jazyku. Do konca marca 2020 by však mali byť k dispozícii aj v úradných jazykoch všetkých členských štátov EÚ.

 

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba