IFRS 16 – nový štandard týkajúci sa lízingu v platnosti od 1.1.2019

13. septembra 2019 | Čas čítania: 1 Min

Od 1.1.2019 vstúpil do platnosti nový štandard IFRS 16, ktorý sa týka nájomcov ako aj prenajímateľov.

Nájomca vykazuje takmer všetky lízingy ako majetok „právo na použitie“ a záväzok z lízingu. Výnimkou sú lízingy s nízkou hodnotou súvisiaceho aktíva, alebo krátkodobé lízingy, kde je doba prenájmu 12 mesiacov alebo menej.

Nájomcovia majú možnosť buď úplnej retrospektívnej aplikácie, kedy prehodnocujú porovnávané údaje, ako keby bol štandard IFRS 16 vždy platný, alebo bez prehodnotenia porovnateľných údajov za predchádzajúci rok.

Image result for ifrs

Usmernenie týkajúce sa prenajímateľov sa v zásade nemení od IAS 17. Prenajímatelia naďalej účtujú o prenájme ako o operatívnom, alebo finančnom lízingu v závislosti od toho, kto nesie riziká a výhody spojené s vlastníctvom súvisiaceho aktíva.

Nový štandard tiež definuje pojem obdobie prenájmu, pod ktorým sa rozumie zmluvná doba prenájmu vrátane opcie na predĺženie tohto prenájmu, ak  je pravdepodobné, že nájomca opciu využije.

Momentálne tento nový štandard v lokálnej legislatíve nič nemení, jeho aplikácia do našej legislatívy je pravdepodobne len otázkou času.

<< späť na Newsletter