Minimálna mzda a príplatky na rok 2021

11. decembra 2020 | Čas čítania: 1 Min

 

Novela zákona č. 294/2020 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, bola schválená v Národnej rade SR dňa 20.10.2020 a zverejnená v Zbierke zákonov.

 

V zmysle tejto schválenej novely budú s účinnosťou od 1.1.2021 zamestnanci s najnižšími mzdami poberať minimálne 623 eur mesačne v hrubom, čo predstavuje v čistom 508,45 eura. Hodinová minimálna mzda sa zvýši na 3,58 eura. Zvýšenie minimálnej mzdy prinesie zvýšenie čistej mzdy zamestnanca vo výške 31,70 eur.

 

Schválená novela zákona o minimálnej mzde upravuje aj automat stanovenia minimálnej mzdy.

 

Novelou Zákonníka práce od 1.1.2021 nastanú zmeny aj pri určovaní príplatkov. Tie už nebudú v zákone naviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. To napr. znamená, že mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude predstavovať 1,79 eura, za prácu v nedeľu 3,58 eura a za prácu v noci 1,43 eura.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba