Oslobodenie 13. a 14. platu od sociálneho poistenia

13. septembra 2019 | Čas čítania: 2 Min

Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

V praxi už mnohé spoločnosti uplatňujú daňové a odvodové zvýhodnenie mzdy vyplácanej pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13. plat) a pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. plat), ktoré boli schválené už v roku 2018. Ešte predtým, než bude zavedené vykonávanie ročného zúčtovania v sociálnom poistení, t.j. pred 1. januárom 2022, tento nový zákon upravuje určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu poskytnutého zamestnancovi v roku 2021 a zo 14. platu poskytnutého zamestnancovi v rokoch 2019 až 2021.

V roku 2021 zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť poistné na sociálne poistenie z 13. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 EUR po splnení nasledovných podmienok súčasne:

  • plat bude poskytnutý v júni 2021,
  • plat bude poskytnutý najmenej vo výške 500 EUR,
  • k 30.4.2021 bude zamestnanec u zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Obdobne v rokoch 2019 až 2021 zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť poistné na sociálne poistenie zo 14. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 EUR po splnení nasledovných podmienok súčasne:

  • plat bude poskytnutý v decembri príslušného kalendárneho roka,
  • plat bude poskytnutý najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • k 31. októbru príslušného kalendárneho roka bude zamestnanec u zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu nepretržite najmenej 48 mesiacov,
  • zamestnancovi bol u zamestnávateľa poskytnutý aj 13. plat.

Národná rada SR schválila tento zákon s účinnosťou od 1.9.2019.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba