Príspevok na rekreáciu pre všetkých zamestnancov

13. septembra 2019 | Čas čítania: 1 Min

Selective Focus Photography of Yellow School Bus Die-cast

Národnej rade SR bol dňa 30.7.2019 predložený návrh skupiny poslancov týkajúci sa rekreácie zamestnancov. Konkrétne ide o rozšírenie povinnosti poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov, a to pre všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na počet ich zamestnancov.

Povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu je uložená Zákonníkom práce od 1.1.2019, týka sa však len tých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Viac informácií sme Vám k tejto zmene priniesli v našom Newslettri 4/2018.

Rozšírenie povinnosti poskytovať príspevok na rekreáciu na všetkých zamestnávateľov sa bude týkať tých zamestnancov, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite 24 mesiacov.

Tento príspevok predstavuje finančne výhodný nástroj odmeňovania zamestnancov, keďže je oslobodený od dane a odvodov a výdavky zamestnávateľa na tento príspevok sú daňovo uznateľné.

V prípade schválenia predloženého návrhu sa navrhuje jeho účinnosť od 1.1.2021, a to z dôvodu poskytnutia dostatočnej časovej rezervy na prípravu zamestnávateľov a samozrejme s ohľadom na finančné dopady tohto rozšírenia.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba