Sumy stravného od 1.7.2019

17. septembra 2019 | Čas čítania: 1 Min

Vo vydaní nášho Newslettra 2/2019 sme Vás informovali o navrhovaných zmenách vo zvýšení súm stravného. Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 sa s účinnosťou od 1.7.2019 sumy stravného pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu zvýšili na:

  • 5,10 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 7,60 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 11,60 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.

Woman Drinking Wine

V súvislosti s touto zmenou sa zmenila aj výška maximálnej sumy príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca, ktorá môže byť daňovým výdavkom zamestnávateľa. Od 1.7.2019 ide o sumu 2,81 EUR (55 % z 5,10 EUR).

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, musí byť hodnota stravovacej poukážky počnúc 1.7.2019 najmenej vo výške 3,83 EUR.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba