TPA v Hospodárskych novinách

23. januára 2019 | Čas čítania: 2 Min

Hospodárske noviny pravidelne uverejňujú novinky týkajúce sa finančníctva.

Naši kolegovia z oddelení účtovníctva a daní s prehľadom a príkladmi z praxe odpovedajú.

 

Čo musí obsahovať transferová dokumentácia?

Ak chcete zostaviť dokumentáciu o použitých prevodových cenách, celá agenda sa riadi náročnosťou kontrolovaných transakcií. V každom prípade musíte dobre ovládať vyčíslenie vstupov a čo najpresnejšie ich zaniesť do formulára…čítať viac

 

Dokumentáciu zostavíte aj vyplnením tlačiva

 V tomto roku platí usmernenie, ktoré by malo transferové oceňovanie zjednodušiť. Ako? Nové usmernenie platí od januára a určuje rozsah dokumentácie. Tá by sa mala zjednodušiť pre malé a stredné podniky. Novinkou je, že ak podnikateľ nespĺňa ani jedno z kritérií na vypracovanie skrátenej, základnej ani úplnej dokumentácie, postačí, ak správne vyplní priznanie za príslušné obdobie… čítať viac

V účtovaní dodržujte nové pravidlá

V ktorých účtovných dokladoch sa budú uplatňovať nové opatrenia?
Zmeny sa dotknú aj účtovania v knihe dlhodobého majetku, v knihe účet v banke a v pokladničnej knihe, účtovania sociálneho fondu, výdavkov spojených s vlastným chovom zvierat, zľavy z ceny… čítať viac

 

Pri účtovaní virtuálnych mien sa už postupuje po novom 

Ministerstvo financií na sklonku minulého roka upravilo niektoré postupy pri účtovaní. Ktorých podnikateľských subjektov sa táto zmena týka?
Od 1. novembra 2018 bolo zákonne spresnené, ako postupovať pri ocenení a účtovaní virtuálnych mien. Uvedená novinka v účtovaní sa týka všetkých subjektov, ktoré nadobudnú virtuálnu menu, či už účtujú v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve. Subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva čaká od 1. januára 2019 niekoľko ďalších zmien… čítať viac

 

20 otázok a odpovedí o účtovníctve

Čo sa týka jednoduchého účtovníctva, tu už tiež platia viaceré novinky. Môžete ich uviesť?
Nové postupy v účtovaní sa musia uplatňovať napríklad v doplnení výdavkov, ktoré sa účtujú ako ostatné výdavky, v účtovaní poskytnutých peňažných prostriedkov záložcovi a v oddelenom účtovaní príjmov… čítať viac