TPA v Hospodárskych novinách

23.01.2019

Hospodárske noviny pravidelne uverejňujú novinky týkajúce sa finančníctva.

Naši kolegovia z oddelení účtovníctva a daní s prehľadom a príkladmi z praxe odpovedajú.

 

V ktorých účtovných dokladoch sa budú uplatňovať nové opatrenia?
Zmeny sa dotknú aj účtovania v knihe dlhodobého majetku, v knihe účet v banke a v pokladničnej knihe, účtovania sociálneho fondu, výdavkov spojených s vlastným chovom zvierat, zľavy z ceny… čítať viac

 

Ministerstvo financií na sklonku minulého roka upravilo niektoré postupy pri účtovaní. Ktorých podnikateľských subjektov sa táto zmena týka?
Od 1. novembra 2018 bolo zákonne spresnené, ako postupovať pri ocenení a účtovaní virtuálnych mien. Uvedená novinka v účtovaní sa týka všetkých subjektov, ktoré nadobudnú virtuálnu menu, či už účtujú v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve. Subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva čaká od 1. januára 2019 niekoľko ďalších zmien… čítať viac

 

Čo sa týka jednoduchého účtovníctva, tu už tiež platia viaceré novinky. Môžete ich uviesť?
Nové postupy v účtovaní sa musia uplatňovať napríklad v doplnení výdavkov, ktoré sa účtujú ako ostatné výdavky, v účtovaní poskytnutých peňažných prostriedkov záložcovi a v oddelenom účtovaní príjmov… čítať viac