Zmeny v náhradách za použitie súkromného automobilu na pracovnú cestu a zvýšenie súm stravného

5. júna 2019 | Čas čítania: 2 Min

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa v súčasnosti venovalo opatreniam súvisiacim so zákonom o cestovných náhradách. Konkrétne ide o úpravu náhrad za použitie súkromného automobilu na pracovné cesty a o úpravu súm stravného zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu.

V nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní účelom navrhovaného opatrenia je zvýšenie sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v závislosti od jednotlivých časových pásiem nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty – zvýšenie na 5,10 EUR (zo 4,80 EUR);
  • 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty – zvýšenie na 7,60 EUR (zo 7,10 EUR);
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty – zvýšenie na 11,60 EUR (z 10,90 EUR).

V nadväznosti na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel, účelom opatrenia je tiež zvýšenie sumy základnej náhrady ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. Opatrenie zvyšuje sumy náhrad za jeden kilometer nasledovne:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky na 0,053 EUR (z 0,050 EUR);
  • pre osobné cestné motorové vozidlá na 0,193 EUR (z 0,183 EUR).

Spomínané opatrenie náhrad za použitie automobilu pri pracovnej ceste nadobudlo účinnosť 1.6.2019. Opatrenie o zmene súm stravného ešte nebolo zverejnené, malo by však platiť od júla 2019.

 

Kontaktná osoba