Zmeny v Zákonníku práce – Domácka práca a telepráca

16. marca 2021 | Čas čítania: 1 Min

 

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.3.2021 ukladá zamestnávateľovi povinnosť uhrádzať zamestnancovi pri výkone domáckej práce a telepráce preukázateľne zvýšené výdavky spojené s používaním vlastného zariadenia zamestnanca potrebného na výkon tejto práce.

Zavádza sa tzv. „právo na odpojenie“, kedy zamestnanec nebude povinný používať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce (napríklad čítať a odpisovať na e-maily alebo prijímať telefonické hovory), a to mimo pracovného času.

Novela Zákonníka práce po novom definuje pojem domácnosť ako dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Nemusí ísť iba o bydlisko zamestnanca, môže to byť aj iné miesto, ktoré si zamestnanec určí sám, avšak toto musí byť písomne dohodnuté v pracovnej zmluve.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba