Zvýhodnený spôsob odpisovania budovy určenej pre zamestnancov

11. marca 2020 | Čas čítania: 1 Min

S účinnosťou od 1.1.2020 môžu obchodné spoločnosti a družstvá, ktoré zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov, odpisovať vlastné budovy zaradené do 6. odpisovej skupiny počas kratšej doby odpisovania 6 rokov rovnomerným spôsobom.

Výhodnejší spôsobom odpisovania je možné použiť pre budovy, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky súčasne:

  • boli nadobudnuté kúpou alebo vytvorené vlastnou činnosťou,
  • sú zatriedené do Kódov klasifikácie stavieb 112 (ide o dvojbytové, trojbytové a viacbytové budovy) a 113 (ostatné budovy na bývanie) podľa Štatistickej klasifikácie stavieb,
  • podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2 a
  • slúžia najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere k zamestnávateľovi.

Tento spôsob odpisovania sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020. Zmenu odpisovania je možné uskutočniť aj pri tých budovách, ktoré sa v predchádzajúcich obdobiach odpisovali podľa predpisov účinných do 31.12.2019; musia byť však súčasne splnené všetky vyššie uvedené podmienky.

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba