Posunutie termínu pri oznamovaní cezhraničných opatrení – DAC 6

23. septembra 2020 | Čas čítania: 1 Min

Ako sme Vás už informovali v prechádzajúcich vydaniach nášho Newslettra, s účinnosťou od 1.7.2020 sa zaviedla automatická výmena informácií o cezhraničných transakciách využívaných k agresívnemu daňovému plánovaniu (implementácia DAC 6). Na zabezpečenie tejto automatickej výmeny informácií sa stanovila oznamovacia povinnosť tzv. povinných osôb (sprostredkovateľa alebo príslušného daňovníka, t.j. používateľa), pričom lehota na jej splnenie pri transakciách (opatreniach) uskutočnených v období od 25.6.2018 do 30.6.2020 bola najneskôr do 31.8.2020.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby  COVID-19 sa Európska komisia koncom júna 2020 rozhodla posunúť členským štátom EÚ pôvodné lehoty prijatím smernice Rady (EÚ) 2020/876. Z uvedeného dôvodu bola schválená a dňa 21.7.2020 v Zbierke zákonov SR pod č. 198/2020 Z. z. zverejnená novela zákona č. 442/2012 Z. z., ktorou sa pôvodná lehota na oznámenie cezhraničných transakcií uskutočnených v období od 25.6.2018 do 30.6.2020 posúva z 31.8.2020 na 28.2.2021.

Zároveň sa stanovuje nový termín na oznámenie opatrení vyplývajúcich z cezhraničných transakcií uskutočnených medzi 1.7.2020 a 31.12.2020, a to na obdobie od 1.1.2021 do 31.1.2021.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba