Prvá pomoc PLUS – zmeny v štátnych príspevkoch od 1.10.2020

11. decembra 2020 | Čas čítania: 3 Min

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 28.10.2020 návrh na zvýšenie a rozšírenie finančnej pomoci zamestnávateľom a SZČO na udržanie pracovných miest v rámci projektu „Prvá pomoc PLUS“. Nové podmienky poskytovania príspevkov na zvládnutie a zmiernenie následkov pandémie COVID-19 sa budú týkať už žiadostí za mesiac október 2020 a podnikatelia ich dostanú aj za mesiace január až marec 2021.

V „Prvej pomoci PLUS“ sa oproti projektu „Prvá pomoc“ menia alebo zavádzajú nasledovné opatrenia:

OPATRENIE č. 1 – zatvorené prevádzky alebo obmedzenie činnosti
 • príspevok 80 % priemerného zárobku zamestnanca sa zvyšuje na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, maximálne vo výške 1 100 eur (z pôvodných 880 eur),
 • o príspevky môžu žiadať zamestnávatelia a SZČO, ktorí začali svoju činnosť vykonávať najneskôr 2.9.2020,
 • zamestnávateľ môže žiadať o príspevok na zamestnancov prijatých najneskôr 2.9.2020,
 • skracuje sa doba povinného udržania zamestnanca v zamestnaní na jeden mesiac (v čase vyhláseného núdzového stavu).
OPATRENIE č. 2 – pomoc SZČO
 • finančný príspevok pre SZČO sa v závislosti od poklesu tržieb zvyšuje o 50 % v porovnaní s opatreniami pôvodného projektu „Prvá pomoc“, a to nasledovne:
 1. 270 eur – pri poklese tržieb od 20 % do 39,99 %,
 2. 450 eur – pri poklese tržieb od 40 % do 59,99 %,
 3. 630 eur – pri poklese tržieb od 60 % do 79,99 %,
 4. 810 eur – pri poklese tržieb od 80 % a viac.
 • výška príspevku tiež závisí od existencie pracovného pomeru, keďže pri súbehu s pracovným pomerom sa výška príspevku znižuje o čistý príjem z tohto pracovného pomeru.
 • o príspevok môžu žiadať SZČO:
 1. ktorým vznikla povinnosť (nie dobrovoľné platenie) nemocenského a dôchodkového poistenia po 1.7.2020,
 2. tí, ktorí čerpajú tzv. odvodové prázdniny
 • žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 2.9.2020
OPATRENIE č. 3A a 3B – pomoc zamestnávateľom tzv. kurzarbeit
 • Pri opatrení 3A sa zvyšuje výška príspevku z 80 % priemerného zárobku na 80 % celkovej ceny práce, maximálne však 1 100 eur.
 • Pri opatrení 3B môže zamestnávateľ v závislosti od poklesu tržieb dostať príspevok od 270 eur do 810 eur na zamestnanca.
OPATRENIE č. 4 – pomoc vybraným skupinám SZČO, slobodným povolaniam a jednoosobovým s.r.o.
 • Paušálny príspevok sa zvyšuje na 315 eur. V prípade, ak žiadateľ vykonáva zárobkovú činnosť, od príspevku sa odpočíta jeho čistý príjem.

 

SOS dotácia
 • Opätovne sa zavádza aj SOS dotácia vo výške 300 eur pre ľudí, ktorí v dôsledku mimoriadnej situácie prestali pracovať a nemajú nárok na iný príspevok.

 

COVID príplatok
 • Zavádza sa úrazový, resp. COVID príplatok pre zdravotnícky personál, pracovníkov sociálnych služieb či pomáhajúcich dobrovoľníkov, ktorí sa v súvislosti s vykonávanou činnosťou nakazia ochorením COVID-19.
 • COVID príplatok v kombinácii s nemocenskou dávkou bude približne vo výške 80 % hrubej mzdy zamestnanca

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba