Registračný poplatok za registráciu vozidla ako majetkovo-environmentálna daň

11. decembra 2020 | Čas čítania: 1 Min

 

V septembri 2020 vydalo Ministerstvo financií SR predbežnú informáciu o návrhu novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Novela zákona navrhuje zmeniť povahu správneho poplatku za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel v SR (tzv. registračného poplatku) na majetkovo-environmentálnu daň. Po novom by sa totiž pri výpočte sumy registračného poplatku malo vychádzať nielen z výkonu motora a koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla, ale aj z tzv. environmentálneho kritéria. Pridanie environmentálneho kritéria, ktoré bude možné určiť priamo z dokladov každého vozidla bez ohľadu na jeho vek, zvýhodní vozidlá prijateľnejšie k životnému prostrediu. Naopak, vozidlá škodlivejšie k životnému prostrediu by sa mali znevýhodniť.

 

Podľa predbežnej informácie by sa základná sadzba registračného poplatku vo výške 33 eur určená na krytie administratívnych nákladov návrhom nemala meniť.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba