Úprava súm životného minima od 1.7.2020

23. septembra 2020 | Čas čítania: 1 Min

Dňa 1.7.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19.6.2020 o úprave súm životného minima. Táto zmena má o. i. vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka, ktorá sa tak zvyšuje z pôvodných 4 414,20 EUR platných pre rok 2020 na nových 4 511,43 EUR, ktoré sa použijú pri výpočte daňovej povinnosti za rok 2021.

V tejto nadväznosti sa taktiež mení hranica pre výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb, po prekročení ktorej sa uplatňuje 25% sadzba dane. Hranica predstavuje sumu 37 981,94 EUR ročne, t.j. 3 165,16 EUR mesačne.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba