Zákon o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

11. decembra 2020 | Čas čítania: 1 Min

Vládny návrh zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením bol schválený v Národnej rade SR dňa 24.11.2020 a smeruje do Zbierky zákonov. Na základe tohto zákona zanikne vybraným finančným inštitúciám povinnosť platiť osobitný odvod, ktorý boli povinné platiť od 1.1.2012 na základe zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií vo výške 0,2 % a od 1.1.2020 vo výške 0,4 % z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe.

 

Primárnym cieľom zavedenia osobitného odvodu pre vybrané finančné inštitúcie bolo zabezpečiť, aby bankový sektor primerane prispieval k financovaniu nákladov na riešenie prípadných finančných kríz do budúcnosti.

 

Schválený zákon o zrušení osobitného odvodu uvádza, že zostatok uhradených finančných prostriedkov osobitného odvodu zostane štátnym finančným aktívom a bude môcť byť použitý na činnosť Rozvojového fondu Slovenska, ktorá bude zameraná na podporu a financovanie rozvojových programov vlády SR.

 

Tento  zákon nadobúda účinnosť 1.1.2021.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba