Zmeny v Zákone o dani z motorových vozidiel

4. decembra 2020 | Čas čítania: 2 Min

Vládny návrh novely zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel bol schválený v Národnej rade SR dňa 5.11.2020 a smeruje do Zbierky zákonov. Cieľom návrhu zákona je zníženie daňového zaťaženia autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave a posilniť ich konkurencieschopnosť s autodopravcami z iných krajín. Schválená novela zákona zároveň pomáha všetkým daňovníkom posunutím lehoty na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane.

 

Novela zákona prináša nasledovné zmeny:

 

  • zavedenie samostatnej prílohy č. 1a, ktorá definuje sadzby dane pre úžitkové vozidlá, ako sú ťahač a náves – odstránenie pôvodnej podmienky párovania vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave a ich zaradenie do najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti;
  • nové percentuálne zvýhodnenie ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3 – percentuálne zvýhodnenie v závislosti od veku vozidla sa pohybuje v rozmedzí od 50% do 10%;
  • zníženie ročnej sadzby dane pre vozidlá kategórie O4 vo výške 60% bez ohľadu na vek vozidla;
  • posunutie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020 a končiace najneskôr 28.2.2021 z 31.1.2021 na 31.3.2021 (s výnimkou špecifických prípadov);
  • zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z motorových vozidiel na zdaňovacie obdobie roku 2021 splatné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (31.3.2021)

 

Ročné sadzby dane uvedené v prílohe č. 1a a percentuálne zvýhodnenie ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3 a O4 sa prvýkrát použijú pri podaní priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020.

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1.12.2020.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba