Návrh novely Daňového poriadku od 1.1.2021

23. septembra 2020 | Čas čítania: 2 Min

 

 

 

Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele Daňového poriadku, ktorá má nasledovné tri základné ciele:

  1. Posilnenie indexu daňovej spoľahlivosti – Finančné riaditeľstvo SR má zverejňovať presne určené ukazovatele a spôsob pridelenia indexu spoľahlivosti na svojom webovom sídle vrátane zoznamu daňových subjektov s ich prideleným stupňom indexu spoľahlivosti, pričom ku každému typu hodnotenia budú patriť primerané benefity. Daňové subjekty tak okrem iného získajú možnosť oboznámiť sa s tým, kde a aké majú nedostatky, aby mohli zlepšiť svoje hodnotenie.
  2. Zavedenie inštitútu simultánnych daňových kontrol za účelom komplexného preverenia celého podnikateľského reťazca v rámci jednej daňovej kontroly v prípadoch podozrenia z daňového úniku. To v podstate znamená, že pri podozrení voči jednej spoločnosti budú skontrolované aj všetky ostatné subjekty, ktoré sa mohli na danom podvode zúčastniť.
  3. Verejný register daňovo nespoľahlivých osôb – ide o úpravu daňového poriadku nadväzne na ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sa týkajú diskvalifikovaných osôb. Účelom je znemožnenie prístupu takýchto osôb k pozíciám v obchodných spoločnostiach a zefektívnenie boja proti daňovým podvodom. Podnikateľská verejnosť tak bude mať šancu sama si vopred overiť dôveryhodnosť potenciálnych obchodných partnerov.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba