Saldokonto finančnej správy

15. júna 2021 | Čas čítania: 2 Min

Finančná správa je svojím novým proklientským riešením opäť raz bližšie ku svojim používateľom a digitalizácii. Spomínanou novinkou je sprístupnenie osobného účtu daňového subjektu alebo inak povedané saldokonta, daňovníkom. Daňovník tak bude mať možnosť disponovať vlastným prístupom k svojmu osobnému účtu bez potrebnej komunikácie s finančnou správou, čiže kdekoľvek a kedykoľvek za pomoci portálu finančnej správy. Na jednej strane bude mať daňovník efektívnejšiu kontrolu nad svojím účtom a na druhej strane finančná správa od tohto riešenia očakáva zlepšenie plnenia daňových povinností zo strany daňovníkov.

Saldokonto bude prístupné všetkým daňovým subjektom, ktoré s finančnou správou komunikujú elektronicky. Prístup môžu mať aj používatelia s obmedzeným prístupom k službám finančnej správy rovnako, ako používatelia s plným prístupom, ktorí majú prístup ku saldokontu vytvorený automaticky. Používatelia s obmedzeným prístupom však musia mať vyznačené oprávnenie pre osobný účet. Toto oprávnenie sa získava v súlade so štandardnými pravidlami prístupu k službám finančnej správy, napríklad na základe právneho postavenia alebo plnej moci. V opačnom prípade, ak používatelia týmto oprávnením nedisponujú, musia požiadať daňový úrad o vyznačenie oprávnenia pre prezeranie saldokonta. Ku každému saldokontu môže mať prístup aj viacero oprávnených používateľov. Ak majú používatelia prístup ku konkrétnemu saldokontu, tak majú sprístupnené vždy všetky dáta daného saldokonta v štruktúrovanej forme. Tieto dáta môžu byť napríklad údaje týkajúce sa predpisov preddavkov, uhradených alebo neuhradených predpisov, nevrátených nadmerných odpočtov alebo preplatkov a podobne. Tieto údaje budú vždy aktualizované k predchádzajúcemu dňu, ako je deň zobrazenia na portáli finančnej správy.

Veríme, že tento inovatívny projekt finančnej správy bude prínosný nielen pre samotnú finančnú správu, ale poteší aj samotných používateľov a prinesie očakávanú transparentnosť a účinnosť.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba